Keramiek

Paulien Ploeger

Terug naar PROJECTEN

1997

Gastcurator voor Keramiekmuseum Het Princessehof Leeuwarden. Songs in Salt - Nieuwe wegen in Brits zoutglazuur